JA slide show
 
โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 09:14

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลจัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสตูล
ในการนี้ นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล กล่าวรายงานการประชุมฯ
โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส เป็นประธานโครงการฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสา 17.8.63
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 03:21

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. กิจกรรมจิตอาสา นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล และบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้แก่ประเทศ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4 ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลังเหนือ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 03:06

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 12.8.63
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 03:03

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล และบุคลากรร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสา 12.8.63
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 03:01

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสา นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล และบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 02:59

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นางศันสนา บำรุงการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นางศันสนา  บำรุงการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล


โครงการของสำนักพุทธฯ


ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล

พระมงคลวรนายก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล

เจ้าคณะจังหวัดสตูล

พระมหาคลี จารุวโส

เจ้าคณะจังหวัดสตูล

ITA พศจ.สตูล

รับเรื่องร้องเรียน

Facebook สนง.พศจ.สตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

วัดชนาธิปเฉลิม  เป็นวัดพระอารามหลวง   สถานที่ตั้ง   ตำบลพิมาน   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล

วัดดุลยาราม
วัดดุลยาราม  สถานที่ตั้ง  ตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

 

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


วัดควนกาหลง
สถานที่ตั้ง  ตำบลควนกาหลง 
อำเภอควนกาหลง   จังหวัดสตูล

ที่พักสงฆ์ถ้ำพุทธคีรี
สถานที่ตั้ง ตำบลทุ่งหว้า 
อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

ความพึงพอใจในบริการ

ความพึงพอใจในบริการ
 

สติถิผู้เขาชมเว๊บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้30
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้19
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว242
mod_vvisit_counterเดือนนี้616
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว833
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด81610

ขณะนี้มีผู้ชม: 1
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-09-21 14:45

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์