ข้อมูล ITA PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล   
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 01:43

flowers-icon (58) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  flowers-icon (58)

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631. ดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   

o1 โครงสร้างหน่วยงาน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

o9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

2. ดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)  ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

o41 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

LAST_UPDATED2
 

ITA พศจ.สตูล

รับเรื่องร้องเรียน

Facebook สนง.พศจ.สตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

ความพึงพอใจในบริการ

ความพึงพอใจในบริการ
 

สติถิผู้เขาชมเว๊บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้37
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว258
mod_vvisit_counterเดือนนี้201
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว915
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด80362

ขณะนี้มีผู้ชม: 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-08-06 06:36

เว็บสำนักพุทธจังหวัด