สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)  ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนด 
       นโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(2)  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงาน
      ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน   
      ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(3)  ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  และทำนุบำรงุศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
      รวมทั้งดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนุให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
      รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
(5)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา 
       รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด
       ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
(6)  รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 
      ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(7)  ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(8)  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
       ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(9)  ปฏิบัติงานกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ITA พศจ.สตูล

รับเรื่องร้องเรียน

Facebook สนง.พศจ.สตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

ความพึงพอใจในบริการ

ความพึงพอใจในบริการ
 

สติถิผู้เขาชมเว๊บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้37
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้130
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว258
mod_vvisit_counterเดือนนี้205
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว915
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด80366

ขณะนี้มีผู้ชม: 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-08-06 07:43

เว็บสำนักพุทธจังหวัด