ขอพรปีใหม่ 2565

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา 09.30 น. นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

เวลา 10.30 น. เข้านมัสการขอพร พระมงคลวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล เจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง

เวลา 13.00 น เข้านมัสการขอพร พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,285