ประชุมคณะกรรมการ จัดหาทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปี 2565

 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
        นางสาวสุภาพร  เกตุสุริยงค์  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
จัดหาทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลละงู 
อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปี 2565
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,268