ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านผัง ๑๒๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลอุใดเจริญ
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,759