ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู งวดที่ 3/4

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

     นายจารึก แก้วแสงอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 

พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล งวดที่ 3/4

 ทั้งนี้ได้ถวายคำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,707