โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

        นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ภายในจังหวัดสตูล ดังนี้ 1.วัดถ้ำเขาจำปา 2.วัดปากบารา  3.วัดท่าชะมวง 4.วัดห้วยไทร

เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาวัด 

  ทั้งนี้ได้ถวายคำแนะนำแก่เจ้าอาวาสในการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ในปีต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,686