3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ไฟล์เอกสารประกอบ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.64.pdf |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.64.pdf |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.64.pdf |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.65.pdf |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.65.pdf |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.65.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,774