พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 พิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ บำเพ็ญอุทิศถวายพระครูพิพัฒนโกศล (หลวงพ่อห่วง โชติปญฺโญ) วันที่ 26 ของทุกปี ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล การประชุมหารือ กรณี ราษฎรบ้านน้ำหรา (บ้านเขาวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ การประชุมปรึกษาหาเรื่องการขอเช่าที่ตั้งวัดสตูลสันตยาราม เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม พศจ.สตูล ร่วมถวายการต้อนรับพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธรรมยุต) พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,212