ผู้บริหารและบุคลากร พศจ.สตูล

 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 

 

นายกิตติศักดิ์  แซ่โค้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
ช่องทางติดต่อผู้บริหารโทร : 065-931-0155 /074-711-117 โทรสาร 074-722-486

 

 

 

 
นายเอกวิทย์ รักษาแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
ช่องทางติดต่อผู้บริหารโทร : 074-711-117 โทรสาร 074-722-486
 

 

นางสาวกนกวรรณ คงสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเกียรติพงษ์ อนันต์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

                    นางสาวอิสรีย์ คทายุทร              นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                     นางสาวทัศนีย์ แก้วจินดา                       นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

               นางสาวปัทมา สั้นเต้ง                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          

   
  นายสุวิทย์ พุ่มนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
  นางมณีกานต์ หนูทัด
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
 

 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,642