บุคลากร พศจ.สตูล

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 

 

นายจารึก แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

 

 

 

 
นายเอกวิทย์ รักษาแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

 

นางสาวกนกวรรณ คงสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเกียรติพงษ์ อนันต์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

                    นางสาวอิสรีย์ คทายุทร              นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                     นางสาวทัศนีย์ แก้วจินดา                             นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                  นางสาวปัทมา สั้นเต้ง
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          

   
  นายสุวิทย์ พุ่มนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
  นางมณีกานต์ หนูทัด
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
 

 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,770