ผู้บริหาร และบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายจารึก แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

 

 

 

 
นายเอกวิทย์ รักษาแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

 

 
นางสาวกนกวรรณ คงสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเกียรติพงษ์ อนันต์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

                    นายณรงค์กร ยังรอด              นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

                      - ว่าง -   1 ตำแหน่ง                              นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                  นางสาวปัทมา สั้นเต้ง
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          

   
  นายสุวิทย์ พุ่มนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
  นางมณีกานต์ หนูทัด
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
 

 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,322