ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

ประชาสัมพันธ์แผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) 


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,774