พศจ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 21  ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.


นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  โดยมีนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,804