พศจ.สตูล ร่วมถวายการต้อนรับพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธรรมยุต) พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.

                           พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำเภอมะนัง เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม (ผัง7) พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมถวายการต้อนรับ พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธรรมยุต) พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และให้การต้อนรับ นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านนิคมพัฒนา โดยทางชุมชนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน" มโนราห์ " ทั้งนี้ได้เยี่ยมชม ณ วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง๗) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,807