โครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ตามโครงการรวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2564  เวลา 10.30 น                                     
            นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์  
ตามโครงการรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ณ วัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,213