การประชุมภาค 18 สัญจร ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
             นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมภาค 18 สัญจร เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 18 ครั้งที่ 1/2565     ณ วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
             โดยมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมทั้ง พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ร่วมรับฟังการประชุมฯ และถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ภาค 18 ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,236