พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

            คณะสงฆ์จังหวัดสตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565   ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล                                                                                                                                                                                                                                              โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายยงยุทธ  ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ                          ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,802