โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

        นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด 1.ที่พักสงฆ์ป่าฤทธิ์ยากุล 2.วัดชมภูนิมิตร

3.ที่พักสงฆ์ทุ่งใหญ่ 4.ที่พักสงฆ์ควรปริง 5.วัดป่าแก่บ่อหิน จังหวัดสตูล  

เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาวัด 

  ทั้งนี้ได้ถวายคำแนะนำแก่เจ้าอาวาสในการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ในปีต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,698