ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

วันจันทร์ที่ 27  มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00  น.
               นายจารึก แก้วแสงอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการจากรัฐบาล และการดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,808