โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

      นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ตามโครงการเยี่ยมวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายในจังหวัดสตูล ดังนี้ ๑.วัดทุ่งริ้น ๒.ที่พักสงฆ์ป่ายางทอง ๓.ที่พักสงฆ์พรุต้นอ้อ ๔.วัดสวนเทศ ๕.วัดเกาะเนียง ๖.วัดเขาน้อย ๗.วัดดุลยาราม เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาวัด ทั้งนี้ได้ถวายคำแนะนำแก่เจ้าอาวาสในการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ในปีงบประมาณต่อไปด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,801