ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิเทศก์ติดตามผลการศึกษาของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่1/2565

วันที่  4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

         นางสาวสุภาพร  เกตุสุริยงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิเทศก์ติดตามผลการศึกษาของ           

พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่1/2565 ณ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา            

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส  เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

ประจำจังหวัดสตูล พร้อมคณะผู้ปกครองสงฆ์ ระดับอำเภอ (จอ.)

และผู้จัดการโรงเรียนฯ คณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การอนุโมทนาต้อนรับในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,285