พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2564  เวลา 09.30 น                                      
      นางสาวสุภาพร  เกตุสุริยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบบระมาณ  
พ.ศ.2565 พิธีลงนามถวายพระพร
และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
วันที่ 8 มกราคม             
ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
                 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
และนิทรรศการ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ” 
เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,232