โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

        นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด 1.วัดเขาขาวพัฒนาราม2.วัดเหนือคลองโพธิยาราม

3.วัดอุไดพัฒนาวาส 4.วัดราษฎร์ประชา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  

เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาวัด 

  ทั้งนี้ได้ถวายคำแนะนำแก่เจ้าอาวาสในการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ในปีต่อไป

และถวายชุด PPE ให้แก่วัดที่รับฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาก covid - 19 ด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,756